Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Starosta Powiatu Mieleckiego ogłasza wykaz nieruchomości
stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do
wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego ustnego
22.09.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
05.09.2017 więcej
Ogłoszenie o II przetargu ustnym - Orłów
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości Skarbu
Państwa położonej w miejscowości Orłów w gminie
Borowa. Działki nr 376, 379, 380
01.09.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 1 Stare Miasto, miasto Mielec.
31.08.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 20 Breń Osuchowski, gmina: Czermin
10.08.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w obrębie 10 Borowa, gmina: Borowa
10.08.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości
położonych w obrębie 19 Wola Pławska, gmina: Borowa
10.08.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja o odszkodowaniu IV - osiedle Cyranka
02.08.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja o odszkodowaniu III - osiedle Cyranka
01.08.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
Informacja o odszkodowaniu II - osiedle Cyranka
01.08.2017 więcej