Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone
w obrębie 96 Malinie, gmina Tuszów Narodowy
(IG.0750.1.115.2017)
15.12.2017 więcej
Wykaz majątku
Wykaz majątku ruchomego stanowiącego własność powiatu
mieleckiego przeznaczonego do zbycia.
15.12.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną
w obrębie 85 Zdziarzec, gmina Radomyśl Wielki
(IG.0750.1.113.2017)
11.12.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną
w obrębie 77 Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki
(IG.0750.1.112.2017)
11.12.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną
w obrębie 81 Partynia, gmina Radomyśl Wielki
(IG.0750.1.111.2017)
11.12.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną
w obrębie 76 Dąbie, gmina Radomyśl Wielki (IG.0750.1.110.2017)
11.12.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość
położoną w obrębie 79 Dulcza Wielka, gmina Radomyśl Wielki
(IG.0750.1.109.2017)
11.12.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną
w obrębie 103 Jamy, gmina Wadowice Górne (IG.0750.1.108.2017)
01.12.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną
w obrębie 113 Zabrnie, gmina Wadowice Górne
(IG.0750.1.107.2017)
01.12.2017 więcej
Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego
W sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomość położoną
w obrębie 110 Wampierzów, gmina Wadowice Górne
(IG.0750.1.106.2017)
01.12.2017 więcej