2017-02-10

Zarządzenia Starosty Powiatu Mieleckiego

Poniżej umieszczono załączniki:

 

1. Zarządzenie Nr 1/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12.01.2017r. w sprawie odwołania członka Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu oraz zmiany zarządzenia nr 18/2013 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27 marca 2013r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Mielcu.

 

2.  Zarządzenie Nr 2/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12.01.2017r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „referent" w Wydziale Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

3.  Zarządzenie Nr 3/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23.01.2017r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „radca prawny" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

4.  Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23.01.2017r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie: Miasto i Gmina Przecław, Gmina Padew Narodowa, Gmina Tuszów Narodowy.

 

5.  Zarządzenie Nr 5/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.01.2017r. w sprawie w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej powiatu mieleckiego w 2017 roku.

 

6.  Zarządzenie Nr 6/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.01.2017r. w sprawie Instruktażu ogólnego i Instruktażu stanowiskowego w zakresie szkolenia wstępnego bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

7.  Zarządzenie Nr 7/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.01.2017r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

8.  Zarządzenie Nr 8/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 25.01.2017r. w sprawie organizacji i przygotowania stanowiska kierowania w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

 

9.  Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31.01.2017r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

10.  Zarządzenie Nr 10/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 06.02.2017r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Mielcu oraz Prywatnym Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Mielcu.

 

11.  Zarządzenie Nr 11/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 08.02.2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia 8/2015 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wyzanczenia Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Powiatowym im. Edmunda Biernackiegow Mielcu.

 

12.  Zarządzenie Nr 12/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 08.02.2017r. w zmienijące załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 74/2016 Starosty Powiatu Mieleckiego w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Mielecki.

 

13. Zarządzenie 13/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10 lutego 2017r.

 

14. Zarządzenie nr 14/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej imienia Księdza Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu w 2017 r.

 

15. Zarządzenie nr 15/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych na terenie: Miasto i Gmina Przecław, Gmina Padew Narodowa, Gmina Tuszów Narodowy”.

 

16. Zarządzenie nr 16/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 9/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 stycznia 2017 roku dotyczące powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

 

17. Zarządzenie nr 17/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. obsługi ewidencji gruntów i budynków” w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

18. Zarządzenie nr 18/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Borowa, obręby: Borowa, Sadkowa Góra, Łysakówek, Górki, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

19. Zarządzenie nr 19/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Borowa, obręby: Pławo, Orłów pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

20. Zarządzenie nr 20/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręb: Breń Osuchowski, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

21. Zarządzenie nr 21/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręb: Czermin, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

22. Zarządzenie nr 22/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręb: Dąbrówka Osuchowska, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

23. Zarządzenie nr 23/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręby: Łysaków i Wola Otałęska, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

24. Zarządzenie nr 24/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręb: Szafranów, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

25. Zarządzenie nr 25/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręb: Trzciana, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

26. Zarządzenie nr 26/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Czermin, obręby: Ziempniów, Otałęż, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

27. Zarządzenie nr 27/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gawłuszowice, obręb: Brzyście, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

28. Zarządzenie nr 28/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gawłuszowice, obręb: Kliszów, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

29. Zarządzenie nr 29/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gawłuszowice, obręb: Krzemienica, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

30. Zarządzenie nr 30/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie gminy Gawłuszowice, obręb: Młodochów, Wola Zdakowska, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

31. Zarządzenie nr 31/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność wspólnot gruntowych, położonych na terenie gminy Gawłuszowice, obręb: Brzyście, pow. mielecki, woj. podkarpackie.

 

32. Zarządzenie nr 32/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 81/2010 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

 

33. Zarządzenie nr 33/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 01.03.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu”

 

34. Zarządzenie nr 34/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 01.03.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa oddziału na parterze segment ”C” dla potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej Szpitala Powiatowego w Mielcu”

 

35. Zarządzenie nr 35/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu”

 

36. Zarządzenie nr 36/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia powiatowego z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu mieleckiego.

 

37. Zarządzenie nr 37/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania pracowników Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w Powiecie Mieleckim”

 

38. Zarządzenie nr 38/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2015 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania w Starostwie Powiatowym stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 

39. Zarządzenie nr 39/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej powiatowego etapu konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

 

40. Zarządzenie nr 40/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.03.2017 r.  w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego, Karty Audytu Wewnętrznego oraz Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

41. Zarządzenie nr 41/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 10/2017 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Mielcu oraz Prywatnym Uzupełniającym Liceum dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Mielcu.

 

42. Zarządzenie nr 42/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powołania pracowników Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w Powiecie Mieleckim”.

 

43. Zarządzenie nr 43/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego i wyłonienia Partnera/Partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Zawody przyszłości - doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim”, w ramach konkursu nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-015/17, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

44. Zarządzenie nr 44/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 04.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. publicznego transportu zbiorowego" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

45. Zarządzenie nr 45/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10.05.2017 r. w sprawie udziału sił i środków powiatu mieleckiego w wojewódzkim treningu systemu wykrywania i alarmowania.

 

46. Zarządzenie nr 46/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu BELFER THE BEST’ia 2017.

 

47. Zarządzenie nr 47/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 12.05.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”

 

48. Zarządzenie nr 48/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.05.2017 r. w sprawie powołania pracowników Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w Powiecie Mieleckim”.

 

49. Zarządzenie nr 49/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.05.2017 r. w sprawie powołania pracowników Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja EGiB i utworzenie BDOT500 w Powiecie Mieleckim”.

 

50. Zarządzenie nr 50/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim".

 

51. Zarządzenie nr 51/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.05.2017 r. w sprawie powołania biegłego na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”

 

52. Zarządzenie nr 52/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28.06.2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w cenie sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego % cz. w prawie własności zabudowanej nieruchomości ozn. jako działka 242 o pow. 0,28 ha położonej w Piątkowcu, gm. Wadowice Górne, obj. Kw TB1M/00087465/5.

 

53. Zarządzenie nr 53/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 30.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. budownictwa" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

54. Zarządzenie nr 54/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 03.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu dla pracownika Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

55. Zarządzenie nr 55/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 03.07.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa kompletnego systemu kolejkowego dla potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu”.

 

56. Zarządzenie nr 56/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. uprawnień kierowców" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

57. Zarządzenie nr 57/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 17.07.2017 r. w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego.

 

58. Zarządzenie nr 58/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 25.07.2017 r. w sprawie organizacji Dożynek Powiatu Mieleckiego w Mielcu.

 

59. Zarządzenie nr 59/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27.07.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Inwentaryzacja osnowy poziomej na terenie miasta Przecław i Radomyśl Wielki oraz gmin: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Przecław, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie”.

 

60. Zarządzenie nr 60/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 27.07.2017 r. w sprawie powołania zespolili ds. oceny merytorycznej i formalnej wniosku Stowarzyszenia „Otwórzmy przed nimi świat” dotyczącego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej.

 

61. Zarządzenie nr 61/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28.07.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ ds. promocji powiatu" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

62. Zarządzenie nr 62/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 04.08.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu „Zintegrowany system świadczenia e-usług publicznych wraz z usługami wewnątrzadministracyjnymi niezbędnymi do funkcjonowania e-usług w Powiecie Mieleckim”.

 

63. Zarządzenie nr 63/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 09.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mielcu.

 

64. Zarządzenie nr 64/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 10.08.2017 r. w sprawie naboru wystawców obsługujących gastronomię i plac zabaw podczas Dożynek Powiatu Mieleckiego.

 

65. Zarządzenie nr 65/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 21.08.2017 r. w sprawie zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

66. Zarządzenie nr 66/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 24.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i Izbą Aptekarską" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

67. Zarządzenie nr 67/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powołania pracownika Zamawiającego w skład Komisji Przetargowej na potrzeby postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet”.

 

68. Zarządzenie nr 68/2017 r. Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 31.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy: „ds. rozliczenia podatku VAT" w Starostwie Powiatowym w Mielcu.

 

 

 

 

Załączniki

  Zarządzenie nr 1.2017 35,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 2.2017 31,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 3.2017 25,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 4.2017 43,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 5.2017 1,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 6.2017 42,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 7.2017 48,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 8.2017 507,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 9.2017 78,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 10.2017 42,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 11.2017 240,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 12.2017 413,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 13/2017 253,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 14/2017 70,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 15/2017 415,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 16/2017 251,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 17/2017 263,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 18/2017 371,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 19/2017 367,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 20/2017 364,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 21/2017 359,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 22/2017 364,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 23/2017 366,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 24/2017 361,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 25/2017 356,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 26/2017 365,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 27/2017 351,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 28/2017 350,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 29/2017 358,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 30/2017 347,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 31/2017 300,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 32/2017 352,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 33/2017 366,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 34/2017 366,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 35/2017 306,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 36/2017 1,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 37/2017 378,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 38/2017 383,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 39/2017 346,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 40/2017 308,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 41.2017 41,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 42.2017 51,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 43.2017 52,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 44.2017 26,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 45.2017 112,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 46.2017 196,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 47.2017 47,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 48.2017 44,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 49.2017 38,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 50.2017 52,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 51.2017 52,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 52.2017 35,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 53.2017 26,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 54.2017 26,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 55.2017 44,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 56.2017 28,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 57.2017 751,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 58.2017 146,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 59.2017 45,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 60.2017 47,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 61.2017 28,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 62.2017 31,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 63.2017 32,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 64.2017 27,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 65.2017 617,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 66.2017 31,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 67.2017 40,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie nr 68.2017 26,85 KB (pdf) szczegóły pobierz